dimecres, 29 de setembre del 2010

I SI TYRICHAE NO FOS UNA SIMPLE LLEGENDA?

Autoria: David Garcia i Isabel Moreno

Dins dels termes municipals d’Alcanar i Ulldecona hi trobem un seguit d’assentaments protohistòrics excepcionals per molts motius: pel seu estat de conservació, per l’organització política i econòmica que semblen adoptar, per la qualitat dels materials que proporcionen, per la seva antiguitat... Datats durant la segona meitat del segle VII ane, en el context cronocultural de la primera edat del ferro, constitueixen un dels conjunts arqueològics més importants del nostre país.
La Universitat de Barcelona ha estat estudiant aquests assentaments, de manera no continuada, des de fa gairebé quaranta anys. L’any 1972 el Dr. J. Maluquer de Motes encetà aquesta recerca amb les excavacions puntuals a la Ferradura i, posteriorment, el GRAP ha desenvolupat la fase moderna d’actuacions (encara no exhaurida), amb les excavacions a la Moleta del Remei (1985-1997) i Sant Jaume (1997-2010). A tot això cal afegir els diversos estudis puntuals realitzats sobre la resta de nuclis. Aquest bagatge ha permès disposar d’un coneixement molt aprofundit de les característiques de les comunitats humanes que habitaren les terres del curs baix del riu Sénia durant aquest període.
En els darrers anys la suma d’aquest bagatge de coneixements ha obert la porta a la possibilitat d’elaborar propostes d’interpretació històrica certament impensables fins fa ben poc. Com ara, per exemple, la possibilitat d’identificar aquest conjunt de poblament amb una important referència toponímica esmentada en una obra cabdal del conjunt de fonts històriques antigues existents referides a la península Ibèrica: la ciutat de Tyrichae, esmentada per l’autor llatí Aviè en la seva obra Ora Maritima.
En el treball que presentem pretenem exposar el conjunt d’arguments que ens han permès elaborar aquesta hipòtesi de treball, així com les implicacions de caire històric que la confirmació del fet implicaria i les vies que pretenem seguir en un futur proper per tal de concretar o desmentir la seva veracitat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada