dimecres, 29 de setembre del 2010

El món romà a Alcanar i el Montsià. Un exemple de poblament rural a l’antic ager Dertosanus.

Autor: Ramón Járrega

En aquesta contribució voldríem aportar quelcom al coneixement de l’època romana a Alcanar, contextualitzant-lo amb les evidències conegudes a la resta de la comarca a la qual pertany actualment, el Montsià, i que correspon a l’antic territori de la ciutat romana de Dertosa (Tortosa), que podem anomenar per tant ager Dertosanus (és a dir, camp de Dertosa). Aquest territori sempre ha estat un lloc de pas, com ho demostren els diferents brancals de les vies romanes, una de les quals passava pels volts d’Alcanar. El jaciment del Cementiri Vell, encara mal conegut, ens serveix com a punt introductori per tal d’elaborar una visió general de la romanització a aquesta comarca, estudiant no sols les comunicacions sinó els aspectes econòmics, especialment a partir de les troballes de ceràmiques romanes.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada