dimecres, 29 de setembre de 2010

L’ensenyament a Alcanar durant la II República

Autora: Cinta Llasat Nolla


El treball que hom us presenta és fruit de la curiositat i l’afany de descobrir el com i el què d’un passat educatiu a la nostra vila, Alcanar.
Tot va sorgir a partir del meu treball de recerca, El Projecte Educatiu de la II República al Montsià, en el qual hi podeu trobar un fragment que ens parla concretament de l’escola d’Alcanar. Així, veient que aquest apartat restava incomplet, he decidit fer-ne una ampliació bastant-me amb més fonts orals i documentació arxivística per tal que hi hagi una investigació més exhaustiva.
Més detalladament, l’exposició que m’agradaria realitzar tracta sobre l’educació a Alcanar entre els anys 1931 i 1939 corresponents a la II República i Guerra Civil. Es tracta de donar veu als antics alumnes, mostrar el material que alguns encara conserven, saber qui van ser els mestres, com era el sistema d’ensenyança, el lloc físic on la rebien, les metodologies que feien servir i un gran etcètera que s’amplia a mesura que es duu a terme la recerca. Cal remarcar que l’elecció d’aquest tema ha estat amb la intenció de recuperar un fragment de la història educativa local ja que l’educació al llarg de la II República és un terreny poc explorat a les nostres terres i considero que és força interessant no tan sols a nivell de memòria històrica sinó també d’intercanvi d’experiències i idees pedagògiques que inclús ens poden ser útils en els temps actuals.
Per tant, a grans trets, l’exposició constaria de tres parts bàsiques: una breu introducció amb el context històric que envoltava el país i el poble, la descripció de la política educativa duta a terme pel Ministeri d’Educació i per la Generalitat de Catalunya comparada amb la realitat del poble i, finalment, les conclusions extretes.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada